Daj szansę swojej karierze i weź udział w największych targach pracy, praktyk i staży organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów!

Razem z nami będziesz mieć okazję:
👉 spotkać się z pracodawcami i zdobyć informacje na temat rozwoju w ich firmach,
👉 poznać obecnie kształtującą się sytuacje na rynku pracy,
👉 dowiedzieć się jakie zawody obecnie są najbardziej poszukiwane oraz jakie kompetencje i umiejętności są wymagane,
👉 skorzystać z porad naszych doradców (sprawdzenie CV, próbne rozmowy rekrutacyjne, wykonanie profesjonalnego zdjęcia),
👉 wziąć udział w warsztatach i szkoleniach, które pomogą ci zwiększyć twoje kompetencje.

Widzimy się 19 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a 15 marca zapraszamy do Teatru Muzycznego (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5) na warsztaty, podczas których zdobędziesz nowe umiejętności i dowiesz się więcej o naszych targach.
Pobierz bezpłatny bilet na dnikariery.pl

———-
Dni Kariery® to targi pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów, organizowane przez AIESEC Polska, od 25 lat. W poprzedniej wiosennej edycji wzięło udział ponad 40 000 uczestników i ponad 350 wystawców. Dni Kariery® wspierają Cel Zrównoważonego Rozwoju numer 8 – Godna praca i wzrost ekonomiczny. Jako najstarsze targi pracy w Polsce chcemy działać na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz zapewnienia godnej pracy dla wszystkich. Naszym celem jest zbudowanie platformy łączącej świat biznesu ze światem akademickim.
———-
AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 120 krajach i terytoriach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.
W Polsce działamy na 15 uniwersytetach w 13 miastach wojewódzkich, rozwijając w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. Za pośrednictwem realizowanych w zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie.

———-
Give your career a chance and take part in the largest job fairs organized by students for students and graduates!

Together with us you will have the opportunity to:
👉 meet with employers and get information about development in their companies,
👉 get to know currently shaping situations on the labor market,
👉 find out what professions are currently the most sought for and what competences and skills are required,
👉 use the advice of our specialists (check your CV, trial recruitment interviews, make a professional photo),
👉 take part in workshops and trainings that will help you develop your competences.

We see each other on March 19 at the Lubelskie Conference Center.
Download a free ticket on -> dnikariery.pl