Dlaczego spotkania i rozmowy są tak ważne?

Networking obecnie jest skarbnicą wiedzy o klientach, fundamentem możliwości docierania do nich i rozwoju biznesu. Networking buduje i wzmacnia naszą markę. Jego sposób zmienia się razem z nami i rozwojem naszego biznesu.

Obserwując, już jako aktywny uczestnik,  organizacje biznesowe w ostatnich ośmiu latach, zauważyłam istotny związek pomiędzy postrzeganiem wizerunku przedsiębiorcy i marki jego firmy poprzez pryzmat jego zaangażowania w środowiskach biznesowych. Na to postrzeganie ma wpływ wiele czynników, jak: jego obecność, aktywność, udzielanie rzetelnych rekomendacji innym, sponsoring eventów czy też uczestnictwo w eventach społeczno-gospodarczych i oczywiście branżowych– Elżbieta Fijołek-  Giełda Eventów, założycielka Klubu Odpowiedzialnego Biznesu.

Na cyklicznych spotkaniach zapraszamy ekspertów z danych dziedzin (Członków i Partnerów Klubu), którzy edukują naszych Członków i pokazują ciekawe narzędzia oraz przykłady działań, które mogą sprzyjać rozwojowi i innowacyjności ich firm.

Kolejną istotną kwestię stanowi fakt iż, media społecznościowe ułatwiają przekaz informacji na temat aktywności danego przedsiębiorcy. Niezwykle modne, ale też ciekawe pod względem wymiany informacji, stało się meldowanie poprzez smartfony na różnych wydarzeniach, miejscach i spotkaniach.

Mamy tego świadomość, dlatego budujemy formułę Klubu w oparciu o cykliczne comiesięczne spotkania oraz aktywną komunikację i relacje w social media.

Dzielenie się wiedzą

W badaniach, które zrealizowaliśmy wśród użytkowników serwisu w czerwcu 2014 r. jasno pokazały, że dwa kluczowe aspekty decydują o udziale uczestnika w evencie. Ponad 60 proc. wskazań ankietowanych padło na: kontakty i wartość merytoryczną.

Wiodącym przykładem firmy z naszego regionu jest Eduvision. Organizuje ona cykliczne eventy edukacyjne dla swoich klientów z całej Polski. Raz na 2 miesiące odbywa się 2-dniowe Forum „Nawigator w Biznesie”. Eduvision stanowi grupę biznesową, która świadczy m.in. usługi księgowe oraz doradztwo biznesowe. Wychodzi poza schemat i organizuje weekendowe spotkanie, w którym przedsiębiorcy otrzymują praktyczne narzędzia do rozwoju biznesu, czas na rozmowy i wymianę doświadczeń z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami  z całej Polski. Wieczorem jest też czas na integrację. Efekt? Zbudowane relacje miedzy firmą, ale też wzajemnie między uczestnikami, wzrost zaufania oraz współprace zawarte na partnerskich relacjach.

Taka firma mogłaby uruchomić szereg innych kanałów do pozyskiwania partnerów i klientów. Wybrała jednak bardziej złożoną i wymagającą formę spotkania połączonego z edukacją. Rozwój firmy jest olbrzymi. Polecamy udział każdemu przedsiębiorcy. Zapis na najbliższe forum: http://eduvision24.pl/#rejestracja

Opinie przedsiębiorców: