BARR S.A. (Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działa od 11 kwietnia 1994 roku. Spółka, jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizację przedsięwzięć ukierunkowanych w szczególności na rozwój gospodarczy regionu. W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonują:

 • Ośrodek Doradztwa i Szkoleń,
 • Fundusz Pożyczkowy,
 • Fundusz Poręczeniowy,
 • Punkt Konsultacyjny.

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Gmina Miasto Biłgoraj. Od początku swojej działalności Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała liczne programy i projekty, takie jak np. „Zamojskie Centrum Promocji Inwestycji”, „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, „Własny biznes to niezależność i pieniądze”, “Wykwalifikowany pracownik” i “Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw”.  W ramach Krajowego Systemu Usług w Polsce Spółka aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”.

Obecnie BARR S.A. realizuje drugi projekty pod nazwą “Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw w postaci wsparcia finansowego i szkoleniowego.

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek ze środków unijnych. Od początku funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. udzielił 847 pożyczek na kwotę 70 263 823 zł (stan na 31.12.2019r.)

W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje również wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zwrotu zaliczki.

Średnia ocena

10,00
1 Punkt2 Punkty3 Punkty4 Punkty5 Punktów6 Punktów7 Punktów8 Punktów9 Punktów10 Punktów
Loading...Loading...

Działalność CSR

 • od 2018 roku organizujemy konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” – skierowany do przedsiębiorstw oraz rolników prowadzących działalność na terenie powiatu biłgorajskiego, mającego na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą i kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego.
 • zorganizowaliśmy dwa projekty edukacyjne o charakterze konkursowym – Biłgoraj Business Class (w powiecie biłgorajskim) i Lubelskie Business Class (w powiecie kraśnickim), które miały na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości wśród uczniów szkół z tych terenów poprzez zbudowanie świadomości na temat przedsiębiorczości, podejścia do biznesu, możliwości jakie oferują podmioty publiczne w celu rozwoju przedsiębiorczości, w tym możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • wspólnie z Instytutem Informatyki UMCS i Województwem Lubelskim jako głównym partnerem wydarzenia zrealizowaliśmy w 2019 roku regionalny program pn.: „UNI.CODERS. Lubelska Akademia Programowania”. Wydarzenie to było bezpośrednio skierowane do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół średnich (głównie z terenu województwa lubelskiego), a pośrednio do szerokiego grona odbiorców związanych z rozwojem branży IT w województwie lubelskim.
 • BARR S.A. jest koproducentem filmu „Dzień i Noc” wyreżyserowanego przez osoby pochodzące z powiatu biłgorajskiego, o którym sami autorzy mówią tak: „Dzień i Noc” to przeplatające się opowieści o sile kobiet i życiu blisko natury, w obecności zjawisk nadprzyrodzonych i magii. Jest to projekt tworzony z potrzeby serca. Film przywołuje pamięć zbiorową najstarszego pokolenia kobiet z Roztocza. Wskrzesza i uwiecznia obrzędy, pieśni i folklor świata, który nieubłaganie odchodzi w przeszłość, a o istnieniu którego nie można zapomnieć.”
 • BARR S.A. jest jednym z trzech udziałowców Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o., którego głównym celem jest promocja gospodarcza miasta i gminy Biłgoraj.

NAGRODY:

 • Dyplom uznania dla BARR S.A. od Samorządu Województwa Lubelskiego z okazji jubileuszu 20-lecia działalności (V.2014)
 • Dyplom uznania dla BARR S.A. od Wojewody Lubelskiego za wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz podejmowanie przedsięwzięć składających się na strategię rozwoju Lubelszczyzny, a w szczególności przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy (V.2014)
 • Tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj” nadany przez Radę Miasta Biłgoraj (IV.2014)
 • Lubelski Orzeł Biznesu 2018 w kategorii Instytucja wspierająca biznes (VI.2019)
 • Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez ZUS „Filary Ubezpieczeń” w kategorii Dobry przykład.

Adres

ul. Kościuszki 65
23 – 400 Biłgoraj

Strona WWW:

www.barr.org.pl

Mail:

biuro@barr.org.pl, pozyczki@barr.org.pl, poreczenia@barr.org.pl,

Telefon:
tel.: 84 686 53 93, 604 564 148

Branża

Usługi finansowe, doradztwo dla MŚP

Zostaw komentarz