Polityka prywatności

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest firma Giełda Eventów Elżbieta Fijołek (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. lubelskie. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został przesłany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

INB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz aplikacji należących do GE obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.gielda-eventow.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: GE nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych klientów/ użytkowników swoich serwisów i aplikacji.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów i nie korzystać z aplikacji należących do GE.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do GE możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości
GE zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości GE rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów i aplikacji (np. zmiany, ulepszenia), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów GE.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do GE.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do GE przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. GE nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do GE i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez GE nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do GE mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej czynności. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. GE zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, organizacji i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i aplikacjach należących do GE.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: biuro@gielda-eventow.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Stworzyliśmy GE, aby pomagać firmom sponsorującym różnego rodzaju wydarzenia w uzyskaniu informacji na temat budowanego przez nie wizerunku w oczach klientów. Dodatkowo przez serwis Giełda Eventów chcemy promować sponsoring jako wartościowe i potrzebne narzędzie Public Relations.

Chcemy to osiągnąć poprzez promowanie osiągnięć firm- sponsorów i ich marek. Te działania zostaną poddane głosowaniu przez użytkowników serwisu, poprzez które wyrażą oni swoją opinię na temat danego podmiotu (w skali od 1 do 10). Drugą grupą poddaną głosowaniu będą wydarzenia o charakterze lokalnym i ogólnopolskim organizowane przez instytucje formalne i nieformalne oraz podmioty gospodarcze. Podobnie, jak w przypadku Sponsorów, opinie zostaną wyrażane przez użytkowników poprzez głosy od 1 do 10.

Proponowany model serwisu opiera się na swoistej „giełdzie wizerunku” w postaci platformy elektronicznej (pod adresem www.gielda-eventow.pl), która tworzy możliwości:
oceny działań firm rynkowych (sponsorów) przez uczestników eventów,
wyboru najlepszych imprez/inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym w regionie (oraz na przestrzeni 2 lat- także krajowych)i oceny jej przez odbiorców,
oraz umożliwienie wzajemnych relacji i współpracy firm z branży eventowej (forum dyskusyjne oraz programy partnerskie).
Model serwisu opiera się na trzech głównych trzonach:
1. platformy elektronicznej WWW- zawierającej:
a) mechanizmy do głosowania na swoich ulubionych sponsorów, wydarzenia- generujące notowania okresowe poszczególnych podmiotów i inicjatyw,
b) formularze konkursowe wybranych sponsorów,
c) zakładki opisujące profile firm aktywnie zaangażowanych w sponsoring,
d) zakładki opisujące wydarzenia i imprezy odbywające się w ramach Klubu Sponsora,
e) możliwości reklamowe dla firm z branży eventowej.
2. Stworzenie elitarnego Klubu Sponsora- umożliwiającego cykliczne spotkania przedsiębiorców o charakterze medialnym, podejmujące kwestie ich wzajemnej współpracy, wspólnych działań na rzecz budowania i promocji etycznej współpracy między przedsiębiorstwami.
3. Blok związany z przygotowywaniem kreacji marketingowych dla firm.
Zawarte w GE moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
GE oraz jej redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
GE oraz jej redakcja nie bierze na siebie także odpowiedzialności za materiały i informacje zamieszczane na profilach Eventów i Sponsorów. Są to informacje wybierane i przygotowywane przez osoby z organizacji je przesyłających.
Stworzyliśmy GE, aby pomóc Ci w zebraniu opinii na temat Twojej firmy lub eventu organizowanego przez Ciebie. Jak zadbasz o ich wizerunek i zbudowane relacje, zależy od Ciebie!