Organizuję
wydarzenie bezpłatne

0 zł

Brak pobieranej prowizji i opłat za usługę

Organizuję
wydarzenie płatne

 Pobieramy 7% prowizji

od każdego sprzedanego biletu.
(łącznie z opłatami za usługę)

Maksymalna opłata prowizyjna to 10 zł od każdego biletu.

Nieodpłatne dodawanie eventów

Nieodpłatnie dostępna jest pełna funkcjonalność systemu „Dodaj event”, jeżeli za wydarzenie nie są pobierane opłaty. Dostępność pełnego ewidencjonowania uczestników wydarzenia.

Prowizje dla serwisu za usługi

Pośrednictwo przy sprzedaży biletów na rzecz Organizatora prowadzi Giełda Eventów. Środki pieniężne za sprzedane bilety przyjmowane są przez Giełdę Eventów. Po potrąceniu prowizji w wysokości 7% (łącznie z opłatami za usługę) + ewentualnej prowizji za wybraną szybką płatność online (2,8 %) w terminie 10 dni od dnia zakończenia bądź odwołania wydarzenia GE zobowiązuje się do wystawienia Organizatorowi stosownej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia następuje poprzez potrącenie jego wartości ze środków pieniężnych otrzymanych tytułem sprzedaży biletów.

Bilety tworzone są przez Giełdę Eventów i przesyłane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy kupującemu bilet.

Formy płatności i koszty, które ponowi uczestnik

Uczestnik podczas zakupu biletu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat jeżeli wybierze płatność przelewem tradycyjnym. W przypadku wybierania szybkiej płatności online, do kwoty zamówienia zostanie doliczona opłata w wysokości 2.8% wartości kupowanych biletów.

Formy płatności:

– przelew tradycyjny, bez dodatkowych opłat;

– szybka płatność online, +2,8% wartości biletu.

W wypadku odwołania lub zmian wydarzenia

Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania GE o zaistniałym zdarzeniu. Informacja winna być przesłana w formie pisemnej na wskazany w regulaminie adres właściciela.

Wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków kupującemu bilet ponosi Organizator. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, w wypadku zażądania przez kupującego bilet zwrotu środków Organizator zobowiązuje się do zwrotu środków kupującemu bilet.

Więcej informacji jest dostępnych w Regulaminie.