Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2016, który jestorganizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we współpracy z marszałkami województw.

Celem konkursu jest wybranie najlepszego terenu pod inwestycje przemysłowe w każdym województwie.Laureaci konkursu otrzymają szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione tereny będą rekomendowane inwestorom w pierwszej kolejności. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich powiatów i gmin w naszym województwie.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 maja 2016 r. Osobami do kontaktu są:

Kompletne zgłoszenia terenów inwestycyjnych wraz z opisem i materiałami uzupełniającymi, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na powyższe adresy mailowe. Oryginał zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 3) oraz ew. oświadczenia właściciela prywatnego (załącznik nr 2) należy dosłać pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Obsługi Inwestora,

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej,

ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

z dopiskiem „Grunt na medal” 2016

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 – parametry terenu

Załącznik nr 2 – oświadczenie właściciela prywatnego

Załącznik nr 3 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 4 – formatka do opisu oferty (site check list

Załącznik nr 5 – wzór opisu gminy

Załącznik nr 6 – lista z adresami COI

Załącznik nr 7 – założenia prezentacji gminy podczas audytu