W imieniu Domu Polski Wschodniej w Brukseli, gorąco zapraszamy do udziału w jednych z najważniejszych na świecie targów technologii, innowacji i automatyki w przemyśle – Hannover Messe 2017.  W ramach przyszłorocznej imprezy, która trwac będzie w dniach 24 – 28 kwietnia 2017 r., odbędą się targi specjalistyczne:

  • Industrial Automation – Automatyzacja Produkcji i Procesów oraz Systemy Automatyzacji
  • Digital Factory – Zintegrowane Procesy Przemysłowe oraz Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne
  • Energy – Wytwarzanie Energii Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenie w Energię oraz Przesył i Dystrybucja Energii
  • Industrial Supply – Dostawy Materiałów do Produkcji oraz Komponentów i Systemów dla Przemysłów Pojazdów Mechanicznych, Maszynowego i Urządzeń Przemysłowych
  • Research & Technology – Prace Badawczo-Rozwojowe i Transfer Technologii

Dom Polski Wschodniej, który zaplanował udział w tej imprezie, chciałby zaprezentować podczas wydarzenia różnorodność i dynamikę gospodarki Polski Wschodniej opartej na innowacjach i rozbudować nasze międzynarodowe relacje zagraniczne. Planowane jest zabezpieczenie powierzchni wystawienniczej w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski wschodniej o powierzchni około 25m2. Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą dysponować wspólną powierzchnią wystawienniczą oraz będą mieli możliwość skorzystania z programu oferowanego uczestnikom targów. Koszty wynajmu powierzchni i wyposażenia stoiska pokrywa Dom Polski Wschodniej. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania pozostają w gestii uczestników. Więcej szczegółów na temat targów znajduje się pod adresem: http://www.hannovermesse.de.

Zgłoszenia w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszeniowej proszę przesłać do 9 stycznia 2017 r. na adres info@eastpoland.eu.

FORMULARZ

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Michał Szczepura, przedstawiciel województwa podlaskiego w Brukseli,

info@podlaskie.eu; tel.: +32 0 27 38 02 22.

źródło: www.invest.lubleskie.pl