Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne prośby lubelskich przedsiębiorców oraz instytucji termin przyjmowania wniosków do IX edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin został przedłużony do 12 września br.

Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni mieć znaczący wkład w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) w kategorii „Innowacyjność”:
– zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności,
– uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
2) w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:
– osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem,
– wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;
3) w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:
– pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin,
– zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne,
– posiadają rozpoznawalną markę;
4) w kategorii „Młode Firmy”:
– wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,
– posiadają potencjał do dalszego rozwoju,
– wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.

Niezmiennie celem Konkursu pozostało promowanie najlepszych przedsiębiorców, instytucji i organizacji wnoszących znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy miasta oraz budujących pozytywny wizerunek Lublina w kraju i zagranicą. Istotne jest również sprzyjanie transferowi nowych technologii do przemysłu, promocja zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesu uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursowym oraz wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza i przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 12 września 2016 r.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

http://lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza/