Biuro Obsługi Inwestorów jest jednostką Urzędu Miasta Lublin zorientowaną na relacje biznesowe. Jej zadaniem jest wsparcie inwestorów oraz ich procesu inwestycyjnego. Do każdego projektu przypisywany jest odpowiedni project manager, który jest odpowiedzialny między innymi za:

– Przekazywanie rzetelnej i aktualnej informacji gospodarczej,

– Organizowanie wizyt w studyjnych w mieście,

– Wsparcie inwestora w nawiązywaniu kontaktów z jednostkami naukowymi i badawczymi,

– Wsparcie w kontaktach z kooperantami, środowiskiem biznesowym,

– Wsparcie działań promocyjnych, marketingowych,

– Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych (biura/greenfield/brownfield) odpowiadających kryteriom,

– Informowanie o lokalnych zachętach inwestycyjnych na poziomie regionalnym i centralnym,

– Wsparcie inwestora przy uzyskiwaniu niezbędnych dokumentów formalno-prawnych leżących w kompetencjach Prezydenta Miasta Lublin.

Biuro Obsługi Inwestorów wspiera zarówno podmioty, które zainteresowane są rozpoczęciem działalności w Lublinie, jak i te, które funkcjonują w mieście i realizują kolejne projekty inwestycyjne. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostają dwa zespoły – obsługujący projekty przemysłowe, oraz wspierający firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Zapraszamy do kontaktu:

 

Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

  1. Spokojna 2, p. 278/279 (II p.)

20-074 lublin

inwestorzy@lublin.eu

tel. 81 446 2540