Do 10 lutego można zgłaszać swoich kandydatów do nagród kulturalnych miasta za miniony rok. Laureatów poznamy podczas corocznej Gali Kultury.

W 2014 roku byli to: muzyk Piotr Selim, dyrygent chóru Zdzisław Ohar, dziennikarka Grażyna Lutosławska i Lubelski Węgiel Bogdanka. W 2015 roku: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w Lublinie (w kategorii Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury), Perła – Browary Lubelskie S.A. (jako Mecenas Kultury), artysta plastyk Jarosław Koziara – laureat Nagrody Artystycznej Miasta, oraz – za całokształt działalności – pisarz Zbigniew Strzałkowski.

Kto zostanie doceniony w tym roku? W dużej mierze zależy to od naszych Czytelników, którzy mogą zgłaszać kandydatury. – Kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej miasta. Termin składania zgłoszeń upływa 10 lutego – informuje Olga Mazurek-Podleśna z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina. – Zgłoszenia do nagród oceni komisja do spraw nagród powołana przez prezydenta miasta Krzysztofa Żuka.

źródło: Kurier Lubelski