Konferencja Logistyka i produkcja Future 2 to 5 jest to wydarzenie w którym biorą udział: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, inwestorzy, deweloperzy oraz ludzie nauki. Wydarzenie to służy tworzeniu wspólnych projektów podnoszących konkurencyjność naszego miasta Lublina.

Lublin: Future 2 to 5, czyli perspektywy rozwoju branży produkcyjno-logistycznej w regionie w perspektywie 2 do 5 lat, to dyskusja, mająca na celu stworzenie obrazu gospodarczego miasta w bliskiej perspektywie czasowej. Przyjrzymy się globalnym trendom, zagrożeniom i wyzwaniom, jakie czekają branżę i miasto. Zapytamy inwestorów o ich plany inwestycyjne a miasto o to, czy jest gotowe na te oczekiwania nadal skutecznie odpowiadać?
Czy Lublin wykorzysta swoją szansę i stanie się głównym centrum logistyczno-produkcyjnym wschodniej granicy Unii Europejskiej? Czy faktycznie za 5 lat w Lublinie swoją fabrykę otworzy koncern motoryzacyjny, produkujący samochody? Kto będzie w niej pracował? Jak będzie wyglądać fabryka, magazyn, linia produkcyjna, a jak łańcuch dostaw? To tylko kilka z pytań, jakie padną na konferencji. Spróbujmy wspólnie na nie odpowiedzieć.

REJESTRACJA:✍

Future 2 to 5 Lublin