Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie zaprasza do udziału w Targach Pracy 2019 Pracodawców, Przedsiębiorców i Instytucje rynku pracyObecna już XVI edycja targów odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w godz. 9.30 – 14.00 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin (Park Ludowy).

Udział w targach zapewni Państwu pozyskanie kompetentnych pracowników poprzez wstępną selekcję kandydatów, przedstawienie planów rekrutacyjnych, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, wymianę doświadczeń z przedstawicielami pozostałych firm oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Wystawcom zapewnione zostaną stoiska wystawiennicze, dobra organizacja i promocja imprezy w lokalnych mediach, Internecie, uczelniach oraz instytucjach publicznych, stwarzając możliwość zareklamowania Państwa Firmy i możliwości dotarcia do przyszłych klientów.
Udział w targach, zarówno dla wystawców. jak i odwiedzających będzie całkowicie bezpłatny.
Czym nasza oferta wystawiennicza różni się od ofert innych organizatorów?:
– jest to NAJWIĘKSZE tego typu wydarzenie w woj. lubelskim. W ubiegłym roku wzięło
udział 152 WYSTAWCÓW z Lublina i regionu;

– wszyscy WYSTAWCY otrzymują BEZPŁATNĄ możliwość prezentacji swojej
oferty promocyjno-rekrutacyjnej;
– NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW  związanych z udostępnieniem im miejsca
w hali Targów Lublin SA i zapewnieniem stoiska wystawienniczego podczas Targów Pracy 2019;
– zyskują DARMOWĄ reklamę swojej firmy, gdyż przed i w trakcie trwających TARGÓW PRACY 2019; prowadzimy szeroką kampanię informacyjno-promocyjną w lokalnych mediach;
– mogą POZYSKAĆ pracowników, gdyż targi odwiedza co roku PONAD 10 000 OSÓB poszukujących pracy.
Wstęp na Targi Pracy jest BEZPŁATNY.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 05.04.2019 r. wraz z podaniem nazwisk osób wytypowanych na targi za pośrednictwem jednego z wybranych kanałów komunikacji:
– adres e-mail: praca@mup.lublin.pl
– nr fax (81) 466 52 01
– za pośrednictwem poczty: Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin 
– osobiście w siedzibie MUP w Lublinie, pok.203 A, II piętro 

Relacje z Targów Pracy 2018, 2017, 2016, 2015 oraz z poprzednich edycji można odnaleźć na stronie: http://muplublin.praca.gov.pl/wydarzenia

Załączniki:

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY-1.docx(1)

PISMO PRZEWODNIE 2019.pdf