“Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta” zdobył główną nagrodę w konkursie “Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po” w ramach odbywającego się we Wrocławiu Kongresu Regionów. Projekt był realizowany w przestrzeni podwórek przy ul. Kunickiego i został sfinansowany dzięki poparciu mieszkańców Lublina w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

– Wspólnie z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i osobami zaangażowanymi zmieniamy nasze miasto z myślą o potrzebach samych mieszkańców. Lublin jest Miastem o niezwykłej wręcz aktywności społecznej, cieszę się, że projekt “Podwórka na temat”, zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego i  zrealizowany przez grupę animatorów wspólnie z mieszkańcami dzielnicy Dziesiąta został doceniony także w Polsce. Bardzo dziękuję autorce projektu Karolinie Koguciuk za jego zgłoszenie i wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego realizację. Szczególnie cieszę się, że działania te są kontynuowane nadal m.in. w postaci kolejnego projektu – Telewizji Śniadaniowej “Pelasia i Przyjaciele”. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Celem konkursu “Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po” jest nagrodzenie najbardziej wartościowych programów rewitalizacji wybranych obiektów i/lub obszarów – przede wszystkim pod kątem korzyści, jakie przyniosły mieszkańcom. Konkurs odbywa się w ramach VII Kongresu Regionów, który obraduje we Wrocławiu w dn. 26-27 września br. Nagrodą w Konkursie jest pakiet promocyjno-reklamowy o wartości 500.000 złotych brutto według cen cennikowych w postaci oferty przeprowadzenia kampanii promocyjnej zwycięskiej jednostki samorządu terytorialnego w mediach Grupy Onet RAS-Polska.

Kongres Regionów jest corocznym spotkaniem władz samorządowych, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się samorządnością w Polsce. „Nowoczesne Regiony przyjazne mieszkańcom” to temat przewodni tegorocznego Kongresu.

Projekt “Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń dzielnicy Dziesiąta” został zgłoszony przez Karolinę Koguciuk w pierwszej edycji lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu uzyskał 1666 głosów i został skierowany do realizacji. Jednostką odpowiedzialną za projekt był Dom Kultury “Bronowice”. Przez cały rok 2015 grupa animatorów i animatorek pracowała z mieszkańcami kilku podwórek przy ul. Kunickiego w dzielnicy Dziesiąta. Wspólnie przygotowywano zajęcia kulturalne, spotkania oraz dyskutowano o możliwościach zmian w wyglądzie najbliższej okolicy. Projekt ma swoją kontynuację m.in. w postaci Telewizji Śniadaniowej “Pelasia i Przyjaciele”.

Treść projektu poddana pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim.