Ochrona Środowiska Michał Marczak

Od lat wielu lat pomagam przedsiębiorstwom i instytucjom w funkcjonowaniu zgodnie z respektowaniem środowiska naturalnego. Prowadzę firmą doradczą specjalizującą się w obszarach prawa ochrony środowiska, opakowań i odpadów. Nadzoruję uregulowania stanu formalno-prawnego, poprzez określenie zakresu obowiązków i wdrożenie ich w przedsiębiorstwie, aż po bieżący nadzór nad ich prawidłowym przestrzeganiem.

Średnia ocena

8,50
1 Punkt2 Punkty3 Punkty4 Punkty5 Punktów6 Punktów7 Punktów8 Punktów9 Punktów10 Punktów
Loading...Loading...

Działalność CSR

Jestem współodpowiedzialny za pomysły i realizację wdrażania idei gospodarki w obiegu zamkniętym (circle loop) w największych przedsiębiorstwach, firmach z branży produkcji pasz w Polsce. Na co dzień doradzam również setkom mikroprzedsiębiorstw w sposobach zarządzania produkcją w poważaniu środowiska naturalnego i przepisów prawa.

Aktualności

Zapewniamy  stałą obsługę prawno-techniczną  i nadzór nad zgodnością prowadzonej działalności z przepisami ochrony środowiska.

  • Rejestracja i obsługa Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
  • Koordynacja działań wynikająca z obowiązków ustawy o opłacie produktowej i depozytowej – dotyczącej opakowań wprowadzonych na rynek, sporządzanie sprawozdań oraz naliczanie opłaty produktowej do Urzędu Marszałkowskiego,
  • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
  • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów,
  • Prowadzenie zgodnej z wymogami prawa ewidencji wytwarzanych odpadów,
  • Sporządzanie rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do Urzędu Marszałkowskiego,
  • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, składowania odpadów na składowisk
  • Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska oraz reprezentowanie przedsiębiorcy na mocy udzielonego pełnomocnictwa,
  • Okresowe przeglądy środowiskowe na terenie zakładu w celu weryfikacji istniejących obowiązków/stanu ochrony środowiska i określenia koniecznych działań w celu zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
  • Cykliczny audyt na zakładzie stwierdzający ewentualne niezgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska

Adres:

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 5/5

20-827 Lublin, Jemiołowa 35A/1

Strona WWW:

www.glina.pl

www.bdo-lublin.pl

Mail: (ogólny/ do konkretnych działów)

ochrona@glina.pl

Telefon: tel. / fax:
603 798 286

Branża

Ochrona Środowiska

Zostaw komentarz