Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy każdy z nas może wykazać się pomocą potrzebującym. Sprzyjają temu rozmaite akcje charytatywne pokazując jak wielkie serca wobec innych ludzi mają Polacy. Ten okres wykorzystują także przedsiębiorcy, prezentując wyniki swoich działań w ramach społecznej odpowiedzialność biznesu (z angielskiego CSR). Czym zatem jest CSR i czy rzeczywiście firmy przeznaczają część swoich zasobów powodowani tylko czystą potrzebą czynienia dobra?

Społeczną odpowiedzialność biznesu definiowana jest najczęściej jako strategia rozwoju firmy zwracająca uwagę nie tylko na wąsko rozumiane interesy przedsiębiorstwa, lecz również na jego otoczenie. To koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają potrzeby nie tylko udziałowców, ale i całego społeczeństwa. To pewnego rodzaju filozofia prowadzenia biznesu. Z założenia jest to podejście długofalowe i kompleksowe, którego głównym celem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzebę polepszenia relacji z interesariuszami, klientami, dostawcami czy pracownikami firmy. W praktyce CSR może być realizowany poprzez rozmaite akcje, w wielu obszarach życia społeczno- ekonomicznego. Najczęściej takie projekty związane są z ochroną środowiska, edukacją lub z szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi.

Gdyby tak sięgnąć nieco wstecz, w Polsce o społecznej odpowiedzialności biznesu można mówić od całkiem niedawna. Jako pierwsze przykłady CSR należałoby wymienić działania jakie już w XIX w. podejmowali  przedsiębiorcy w celu poprawy jakości życia swoich interesariuszy. Pierwsze szpitale, czy remizy strażackie powstały na przykład w Łodzi, właśnie z inicjatywy rodzin przemysłowców. Trudno oceniać na ile były to działania związane z dobroczynnością, a na ile czysta kalkulacja wynikająca z chęci poprawy wizerunku własnego. Warunki pracy w ówczesnych fabrykach były ciężkie a właściciel często w świadomości społecznej funkcjonował jako wyzyskiwacz.

Czy taka wątpliwość nie opuszcza nas i w dzisiejszych czasach?

Niemniej jednak CSR wkracza z coraz większą siłą również do firm działających na terenie Polski.

W działaniach związanych z CSR na dużą skalę przodują korporacje transnarodowe a ich aktywność w tym zakresie polega na wdrażaniu projektów globalnych w Polsce. Dotyczą one przede wszystkim ochrony środowiska oraz inwestycji w kapitał społeczny. Z tego ostatniego obszaru warto wyróżnić programy naukowe i edukacyjne. Firmy uczestniczą także w projektach badawczych dotyczących najczęściej branży, w której działają. Oprócz zysków wizerunkowych, przedsiębiorcy mogą korzystać z wyników takich badań jednocześnie dając szansę realizacji zawodowej młodym naukowcom.

Jednak przypisywanie działań CSR tylko dużym firmom czy korporacjom byłoby nierzetelnym podejściem do tematu. Obecnie jest to doskonały sposób rozwiązywania problemów społecznych i integracji pracowników również w przypadku tych mniejszych przedsiębiorstw.

źródło: Giełda Eventów

Często polscy przedsiębiorcy wchodząc w kooperacje z organizacjami pozarządowymi, realizują swoje cele poprzez kampanie społeczne. Dodatkowo przedsiębiorstwa działające w określonej społeczności lokalnej starają się utrzymać dobre relacje z tą wspólnotą, angażują się w rozwiązywanie problemów, co przekłada się to na różną formę pomocy, na przykład wspieranie lokalnej szkoły czy domu dziecka. Społecznie odpowiedzialny biznes powinien również zwracać uwagę na swoich pracowników. Wiele przedsiębiorstw wdraża programy mające na celu włączenie pracowników w proces ulepszania jakości oferowanych produktów oraz integrację wokół wartości firmy.

źródło: Giełda Eventów

Okres świąteczny to doskonała okazja dla przedsiębiorców, aby zaangażować się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne i społeczne.

Czas, gdy magię świąt połączyć można z realizacją tzw. dobrych praktyk.

W ostatnim okresie pojawił się kolejny sposób, dzięki któremu możemy zacieśnić relacje z kontrahentami, panterami biznesowymi i/lub pracownikami i jednocześnie wspierać osoby potrzebujące.

źródło: Pixabay

Chodzi o nowy wymiar  świątecznego CSR-u, jakim jest przekazanie budżetu przeznaczonego na upominki na jakiś szczytny cel. Klienci zamiast prezentu otrzymują kartkę-cegiełkę z informacją o wpłacie dokonanej na rzecz danej fundacji. A teraz zadajmy sobie pytanie czy to ma sens? Czy CSR-owa cegiełka jest w stanie zbudować równie korzystny wizerunek marki w oczach klientów, co świąteczny kosz wypełniony firmowymi prezentami? Oczywiście, że tak! Polski biznes już dawno przestał być bezwzględnym polem walki, a współczesne przedsiębiorstwa mocno angażują się w życie lokalnych społeczności.

źródło: Giełda Eventów

Jeśli u podstaw charytatywnych działań firmy leży szczera intencja, wówczas odpowiedzialne społecznie wartości są towarem bezcennym. Nawet najdroższy prezent podarowany kontrahentowi nie jest w stanie konkurować z prospołeczną inicjatywą, która szerzy ideę pomocy, inspiruje do działania oraz umacnia relacje wewnątrz organizacji. Pokazuje także, iż przedsiębiorca patrzy szerzej niż wskazywałby na to zakres jego firmowej działalności.

Nie trzeba chyba podkreślać, jak doskonale wpływa to na poprawę wizerunku. Działania CSR pomagają w budowaniu przewagi konkurencyjnej w danej branży. Firma, która daje od siebie więcej, a przy tym dba o dobro otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego, uznawana za bardziej wartościową, a tym samym godną zaufania.