Zapytaliśmy, jeszcze poprzez kanał poprzedniej wersji portalu, naszych Członków Klubu, Firm współpracujących i użytkowników serwisu www.gielda-eventow.pl o kilka podstawowych prawd związanych z eventami i ich sponsorowaniem.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec- październik 2014 r. na grupie ponad 240 ankietowanych.

Zdecydowana większość otrzymanych wyników potwierdziła, że spotkania biznesowe są ogromnie potrzebne oraz fakt, że sponsoring należy do kluczowych źródeł ich finansowania.

Przejdźmy zatem do przedstawienia wyników.

Eventy

Dlaczego lubimy eventy?

Tworzą przestrzeń nie tylko do poznawania ludzi, ale też błyskawicznego skrócenia całego procesu budowania relacji. Pomagają spotkać w jednym czasie i miejscu wyjątkowe osoby, przedsiębiorców, którzy na co dzień poszukują do siebie kontaktu i chcą współpracować. To była jedna z głównych przyczyn, dla których Giełda Eventów rozpoczęła tworzenie cyklu spotkań Klubu Sponsora. Z naszych danych wynika, że ponad 80% Członków Klubu Sponsora nie znało się wcześniej! Warto podkreślić, że ich Firmy wielokrotnie wspierały te same eventy i marki im były znane.

Niewątpliwym faktem jest również promocja marek obu stron, czyli sponsora i organizatora.

Po co chodzimy na eventy? Co jest naszym głównym celem?

Najwięcej padło wskazań na networking. Odpowiedź ta nie jest dla nas zaskoczeniem. Wychodzimy na spotkania biznesowe, by poznać innych. Są to najczęściej potencjalni klienci, eksperci z danych branż czy przedstawicieli samorządów lokalnych. Networking stanowi zdecydowanie skuteczniejszą metodę budowania kontaktów i przyszłej sprzedaży w porównaniu z zimnymi telefonami.

Kolejny ważny czynnik dla uczestników eventów to prelekcje i wykłady tematyczne z danej dziedziny życia lub branży. Wiedza i informacja jest bardzo cenna i przekłada się na nasz rozwój. Nie musimy szerzej tego tłumaczyć.

Kolejna ulubiona część to integracja. Wiemy o tym i my, przygotowując ją często w ramach naszego cyklu :). Zgadza się, wszyscy lubimy się integrować i bawić.

Przyjrzyjmy się też bliżej słabościom obecnie organizowanych eventów.

I czego najbardziej nie lubimy? No jasne, długich i nudnych dyskusji, które nie prowadzą do konkretnych działań i wniosków. Najczęściej wskazywany czynnik przez naszych ankietowanych to oczywiście nudne prezentacje i prelekcje. Wiemy, że raz są na temat, innym razem nie. Można zaobserwować jednak na rynku postępujące zmiany w agendach wielu spotkań i konferencji oraz rosnące zainteresowanie szkoleniami i aspektami związanymi z wystąpieniami publicznymi.

Inne ważne grzechy eventów? Kolejną słabością organizowanych wydarzeń jest słaba promocja lub za krótki okres przed eventem jej poświęcony. Cóż poradzić? PONIFORMOWAĆ ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ POTENCJALNYCH ODBIORCÓW.

Jedno z bardziej bolesnych pytań dla organizatorów. Co ankietowani najchętniej wyrzuciliby z programów eventów? Najwięcej  wskazań padło na sprzedaż produktów pośrednich organizatora. Znamy mnóstwo takich wydarzeń, szczególnie konferencji, gdzie, co 15 minut pada propozycja zakupu kolejnego nagrania, produktu, itp. Okazało się, że to część najmniej lubiana przez uczestników. Warto pamiętać, zatem, by umiejętnie i z umiarem wykorzystywać to w sprzedaży swoich produktów i usług.

Sponsoring

Sponsoring w mojej definicji stanowi sprzedaż wartościowej idei opakowanej w kampanię marketingową, której każde z narzędzi promocyjnych mają swój określony zasięg do potencjalnych odbiorców, a co za tym idzie konkretną wartość rynkową. Co z kolei stanowi ogromny potencjał promocji i rozwoju sprzedaży dla potencjalnych sponsorów.

Wagę sponsoringu potwierdzają wskazania naszych ankietowanych. Aż 87% z nich potwierdziło, że sponsoring jest potrzebny. 8,7% nie miało zdania, zaś grono nielicznych stwierdziło, że jest on zbyteczny. Wsparcie sponsorów stanowi kluczowe wsparcie zarówno dla organizatorów wydarzeń, a także tysięcy funkcjonujących organizacji pozarządowych w regionie lubelskim, jak i w całej Polsce.

Na zadane przez nas pytanie o wzrost zaufania do produktów i usług sponsora, potwierdziły się nasze przypuszczenia. Ponad 80% respondentów wskazało, że ich zaufanie rośnie, jeśli wcześniej spotkali się z marką Firmy na evencie, przekazach marketingowych lub w akcjach społecznych wspieranych przez Firmę. Już kilka lat temu badania prowadzone przez wiele ośrodków pokazywały, że ponad 90% uczestników eventu ma pozytywne odczucia do firm sponsorskich, które na nich występowały. Emocje to siła napędowa sprzedaży. Towarzyszą one także samej usłudze sponsoringu.

Jeśli więc zaufanie rośnie do marek firm sponsorskich, to co się dzieje w przypadku finalnych wyborów konsumentów?
Otóż prawdopodobieństwo wyboru produktów sponsora eventu rośnie ogromnie w porównaniu z konkurencją. W dobie obecnej rywalizacji pomiędzy firmami cena nie jest wyłącznym czynnikiem wyboru. Nasze decyzje coraz częściej kierowane są tworzoną marką firmy i odczuwanymi do niej emocjami.

Zapytaliśmy także o motywy sponsorowania wydarzeń przez samych sponsorujących. Na podium znalazła się potrzeba atrakcyjnej reklamy wspierającej markę sponsora. Sponsoring należy już do pakietu najpopularniejszych i kluczowych narzędzi marketingu polskich firm.

Kolejną kwestią jest oczywista potrzeba konkurowania i wyróżnienia się spośród innych firm na rynku. To pociąga z kolei za sobą potrzebę generowania wyższego zysku.

Ponadto, coraz ważniejszym czynnikiem staje się też, szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, prowadzona polityka CSR. Nie należy jednak mylić sponsoringu z CSR.

Krokiem milowym w każdej sprzedaży i co za tym idzie również w sponsoringu jest pierwszy kontakt lub spotkanie z potencjalnym klientem, w tym przypadku sponsorem eventu.

Co decyduje i podjęciu współpracy? Niekwestionowanym argumentem są korzyści ze współpracy, wielokrotnie podkreślane przez naszych Członków Klubu. Sponsoring jest wymianą handlową i powinien prowadzić do określonych efektów. Zaraz po korzyściach znajduje się profesjonalna oferta sponsorska. (Więcej o ofercie i jej odpowiedniej długości przeczytasz w Dekalogu eventów, będącego wynikiem II spotkania Klubu w Lublinie.)

 

Wcześniej potwierdziliśmy wagę networkingu w event marketingu i w każdej innej branży. Z tego też powodu organizujemy comiesięczne spotkania biznesowe Klubu. Naszą misją i nadrzędnym zadaniem jest tworzenie 3 rodzajów relacji: sponsor-sponsor, sponsor-organizator oraz organizator- organizator. Tworzymy mixery środowiska eventowego, by dać możliwości lepszej, profesjonalnej współpracy oraz wspólnego dialogu.

Czy networking stale wszedł do polskiego biznesu i eventów? Myślimy, że tak. Blisko 97% ankietowanych spotkało się z tym pojęciem, zarówno w teorii, jak i praktyce.

Każda z poniższych definicji oddaje zalety i właściwości networkingu.

Czym dla Ciebie jest networking? Najczęstsze odpowiedzi
1.     Nawiązywanie relacji i czerpanie z nich korzyści długofalowych
2.     Program wzajemnego wsparcia, wymiany informacji oraz możliwości w biznesie
3.     Poznawanie ludzi z innych środowisk
4.     Poznawanie nowych ludzi z branży i nie tylko, poszerzanie kontaktów biznesowych, etc.
5.     Sieciowanie
6.     Nawiązywaniem pierwszych relacji z nowo poznanymi ludźmi
7.     Możliwość poznania nowych ludzi, znalezienia styku naszych biznesów, zainteresowań, pasji
8.     Możliwość nawiązania nowych kontaktów, szybkiej budowy pozytywnych relacji biznesowych, duża szansa na nowy biznes
9.     Nawiązywanie relacji biznesowych i łączenie ludzi

Na koniec przywołamy, naszym zdaniem, jedną z kluczowych kwestii związanych z sukcesem w biznesie i nawiązywaniem współpracy. Są nimi powody, dla których z jedną firmą lub osobą nawiązujemy współpracę a z inną nie.

Wydawałoby się banalne, ale w momencie gdy spotykamy pierwszy raz obcą nam osobę na evencie, okazuje się, że czynnikiem decydującym o naszym sukcesie może stać się po prostu uśmiech i otwarta postawa!

Kolejną kwestią bardzo cenioną jest chęć poznania naszego rozmówcy, zamiast zagadywania go. Uwielbiam to słynne powiedzenie: „Po to mamy dwoje uszu i jedne usta, by 2 razy więcej słuchać niż mówić”. Nabiera w kontekście tego pytania ogromnego znaczenia.

Trzecim filarem naszego sukcesu networkingowego jest nasza wiedza i inteligencja oraz ciekawy sposób wyrażania jej oraz naszych opinii.

Warto zwrócić uwagę jednak, że niemałe znaczenie ma także schludny ubiór. Doskonale wiemy, jak ważna jest nasza prezencja i wizerunek.

Coraz bardziej docenianą kwestią jest również zaczekanie na moment, aż nasz rozmówca sam poprosi o wizytówkę i wyprzedzenie go z tą prośbą. Nie wierzysz? Spróbuj :)

Z życzeniami coraz lepszych eventów i spotkań.

Elżbieta Fijołek

Założycielka serwisu www.gielda-eventow.pl oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu.